Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:02, 1.12.2021 r.

MF opublikowało kolejne odpowiedzi dotyczące e-sprawozdawczości

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny zestaw odpowiedzi na pytania dotyczące e-sprawozdawczości.

17 kwietnia 2019

Opublikowane 15 kwietnia 2019 r. pytania, począwszy od pytania nr 72, dotyczą tym razem pracy biegłego rewidenta. Wraz z częścią dotychczas opublikowanych wyjaśnień kolejny pakiet jest odpowiedzią na nasze wcześniejsze pytania skierowane do MF.

Wśród objaśnionych zagadnień są m. in. następujące kwestie:

  • Czy biegły rewident może zbadać sprawozdanie finansowe jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie jest sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF?
  • Czy w przypadku niezachowania przez badaną jednostkę elektronicznej postaci sprawozdania finansowego, biegły rewident może wydać sprawozdanie z badania bez zastrzeżeń z objaśnieniami dotyczącymi niedochowania formy wynikającej z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości?
  • Czy biegły rewident może wydać sprawozdanie z badania niezawierające modyfikacji do sprawozdania finansowego podpisanego w wersji papierowej przez wszystkich członków Zarządu, lecz w wersji elektronicznej podpisanego tylko przez tych członków Zarządu, którzy posiadają możliwość podpisu elektronicznego?
  • Czy sprawozdanie z badania stanowi część pliku XML ze sprawozdaniem finansowym, czy powinien to być osobny plik podpisany przez biegłego rewidenta?
  • Czy biegły rewident wydający sprawozdanie z badania powinien dokonywać weryfikacji ważności i poprawności złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów elektronicznych?

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami i odpowiedziami.

Wszystkie objaśnienia MF znajdują się tutaj.

Do pytań i odpowiedzi MF można dotrzeć także za pośrednictwem nowej sekcji na stronie internetowej PIBR e-Sprawozdawczość.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl