Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:17, 5.07.2022 r.

Kolejne uwagi do projektu zmiany ustawy

RCL poinformowało, że do projektu ustawy wpłynęły opinie oraz stanowiska z MSZ, RCL, Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz UOKiK.

24 kwietnia 2019

Wśród ww. dokumentów zwracamy uwagę m.in. na:

  • opinię Centrum Analiz Strategicznych KPRM, gdzie wskazano, iż "zasadne jest szersze przedstawienie powodów proponowanej regulacji, w szczególności wskazanie jakie są przesłanki konieczności szerszego kontrolowania działalności firm audytorskich, w tym w zakresie usług innych niż badanie ustawowe sprawozdań (przykładowo nadużycia dokonywane na tym rynku)" czy też "zasadne jest omówienie alternatywnych działań, jakie rozważał projektodawca w celu rozwiązania przedstawionego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany regulacji dotyczących PIBR",
  • prośbę UOKiK "o wyjaśnienie czy proponowane w art. 1 pkt 25 projektu rozwiązania dot. zmiany maksymalnych stawek oraz podstaw, od których pobierane mają być opłaty z tytułu nadzoru nad firmami audytorskimi nie ograniczą konkurencji na rynku świadczenia usług w zakresie czynności rewizji finansowej oraz innych usług świadczonych przez firmy audytorskie (usługi atestacyjne i pokrewne). W szczególności budzi wątpliwości czy wzrost obciążeń finansowych nie wywrze negatywnego wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa".

Odpowiedzi Ministra Finansów na ww. uwagi, jak również wyciąg z protokołu ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów również dostępne są w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Zachęcamy do zapoznania się.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl