Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:49, 27.05.2020 r.

Silna profesja to silna gospodarka - wynika z raportu IFAC

IFAC w swoim raporcie wykazał, że wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z odsetkiem zatrudnionych księgowych i biegłych rewidentów. Zawodowi księgowi wspierają wzrost gospodarczy poprzez promowanie przejrzystości i wydajności. To przełomowe badanie, po raz pierwszy ukazano powiązanie między wielkością zawodu a rozwojem poszczególnych gospodarek.

8 stycznia 2016

W opublikowanym w listopadzie ubiegłego roku raporcie "Nexus 2: The Accountancy Profession - A Global Value-Add" IFAC starał się zbadać wpływ zawodu księgowego i biegłego rewidenta na rozwój gospodarczy. Raport wskazuje na silne powiązanie między wzrostem gospodarczym i poprawą warunków życia a funkcjonowaniem w danym kraju silnie rozwiniętej profesji. W krajach, w których zawód jest stabilny i dobrze rozwinięty obserwuje się lepszą kondycję gospodarczą. Ale wnioski z raportu to też szansa dla krajów rozwijających się.

Promowanie przejrzystości i tworzenie klimatu korzystnego dla inwestycji

- Wzrost gospodarczy mierzony produktem krajowym brutto na 1 mieszkańca jest ściśle powiązany z odsetkiem zatrudnionych księgowych - czytamy we wnioskach raportu. Dzieje się tak ponieważ zawodowi księgowi i biegli rewidenci wspierają wzrost gospodarczy poprzez promowanie przejrzystości i wydajności. Ich praca ma istotne znaczenie dla tworzenia i utrzymywania klimatu korzystnego dla inwestycji, niezbędnego dla zapewnienia lepszej wydajności i rozwoju gospodarczego. A jeśli gospodarki rozwijają się, poprzez lepszą edukację i silniejsze instytucje mogą przechodzić na prowadzenie działań oferujących wyższą wartość dodaną, co zwiększa przewagę sektora usług – szczególnie usług profesjonalnych. Zależność ta jest silniejsza w gospodarkach wschodzących, a słabsza w gospodarkach najmniej rozwiniętych.

Szansa dla krajów rozwijających się

Zdaniem autorów raportu takie wnioski to sygnał, że IFAC i profesja muszą kontynuować współpracę z rządami, regulatorem, przedsiębiorcami i społeczeństwem. Rozwinięte kraje powinny też dalej działać na rzecz budowania potencjału we wschodzących gospodarkach w celu wspierania ich rozwoju gospodarczego, stabilności i integracji z gospodarką światową. Te starania powinny skupiać się na rozwoju i wzmocnieniu profesji zawodowych księgowych w tych krajach. Przyciąganie księgowych i biegłych rewidentów do zorganizowanych struktur, takich jak instytuty zawodowe, pozwoli dodatkowo na ich lepszą edukację i odpowiednie kształcenie.

Przełomowy raport

Raport "Nexus 2: The Accountancy Profession - A Global Value Add" opracowany został przez IFAC na podstawie danych z państw członkowskich zebranych w latach 2009-2013. To pierwsze takie badanie, w którym ukazano powiązanie między wielkością zawodu a rozwojem gospodarek narodowych. Pierwszy raport Nexus 1, poświęcony badaniu potencjału zawodu w państwach członkowskich, został opublikowany w październiku 2015 roku.

Nexus 2: The Accountancy Profession - A Global Value Add

Nexus 1: The Accountancy Profession, Behind the Numbers

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl