Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:59, 1.02.2023 r.

Zaktualizowany e-Czytnik

Dostosowaliśmy e-Czytnik elektronicznych sprawozdań finansowych do zaktualizowanych struktur logicznych udostępnionych w BIP.

24 września 2019

Dla sporządzanych od 1 września 2019 r. elektronicznych sprawozdań finansowych obowiązują zmienione struktury logiczne. Zaktualizowane struktury logiczne w wersji 1-2 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

PIBR dostosowała już e-Czytnik do zmienionych struktur logicznych. Aby z niego skorzystać, tak jak dotychczas, należy zalogować się do osobistego profilu biegłego rewidenta lub indywidualnego konta poszczególnych firm audytorskich.

Przy okazji informujemy, że trwają prace legislacyjne dotyczące dwóch zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r., związanych z elektronicznymi sprawdzaniami finansowymi:

  • w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, również dla innych podatników niż wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, zaproponowano wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości (druk nr 3718),
  • w ustawie o rachunkowości w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych, oprócz dotychczasowych zapisów odnoszących się do kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu zaufanego, zaproponowano trzecią możliwość - „podpis osobisty” czyli podpis e-dowodem osobistym (druk nr 3622).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl