Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:40, 24.01.2020 r.

Udostępniamy zmienioną przykładową umowę o badanie

KRBR przyjęła komunikat w sprawie przykładowej umowy o badanie.

25 listopada 2019

22 listopada 2019 r. KRBR zakończyła głosowanie nad komunikatem nr 3 /2019 w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego. Komunikat, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, zostanie teraz przekazany do KNA. Nie można wykluczyć, że KNA zgłosi uwagi do zaproponowanej treści. Niemniej, udostępniamy treść komunikatu wraz z załącznikami, aby można było zapoznać się z zaproponowanymi zapisami.

Zmiana brzmienia przykładowej umowy wynika z:

Do komunikatu dołączone są cztery załączniki:

  • przykładowa umowa o badanie, która może zostać wykorzystana do nowo zawieranych umów,
  • aneks do już zawartych umów o badanie, zgodnie z którymi firma audytorska nie jest administratorem danych osobowych, a jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe,
  • oświadczenie o rozwiązaniu za porozumieniem stron wcześniej zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • aneks do wieloletnich umów o badanie, będących w trakcie realizacji, w których powinien znaleźć się zapis, że firmy audytorskie są administratorami danych osobowych.

Z treścią komunikatu wraz z załącznikami można zapoznać się z sekcji „Komunikaty KRBR”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl