Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:35, 3.10.2023 r.

Wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ

Udostępniamy nowe opracowanie pt. „System Wewnętrznej Kontroli Jakości (SWKJ) – wymogi wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach”.

23 marca 2020

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadziła zapisy dotyczące m.in. obowiązku uwzględnienia w SWKJ usług atestacyjnych innych niż badanie oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Z inicjatywy Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów został przygotowany przewodnik, którego celem jest wsparcie firm audytorskich w dostosowaniu do tych zmian.

W opracowaniu szczegółowo przeanalizowano wpływ nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ firm audytorskich. Można tu znaleźć informacje na temat nowych wymogów i terminów na dostosowanie działalności firm audytorskich, które nadal budzą wątpliwości. Przedstawiono również wymogi dotyczące poszczególnych elementów SWKJ w odniesieniu do zleceń atestacyjnych innych niż badanie i usług pokrewnych oraz listę kontrolną, którą firmy audytorskie mogą wykorzystać do sprawdzenia kompletności swoich SWKJ z nowymi wymogami.

Opracowanie dostępne jest tutaj.

Zachęcamy do lektury.

Przy okazji przypominamy o dwóch wcześniejszych opracowaniach PIBR, w których zaprezentowano podsumowanie najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Miniprzewodniki dostępne są w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl