Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:43, 29.11.2022 r.

Zmiany przepisów w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przez KRBR

W związku ze zmianą zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), w nowo dodanych art. 15 zzr. i art. 15 zzs., określone zostały zasady dotyczące m.in. biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegu terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych.

7 kwietnia 2020

Zgodnie z nowymi zasadami, od dnia 31 marca  2020 r., bieg określonych w powyższej regulacji terminów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszaniu. Dotyczy to mi.in. terminów wskazanych przez organ na zajęcie stanowiska lub złożenie wyjaśnień przez stronę postępowania, czy terminu na wniesienie odwołania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego od uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

Przy czym należy podkreślić, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nadal prowadzi przedmiotowe postępowania, w zakresie przyznanych jej ustawowo kompetencji, uwzględniając uprawnienia przysługujące stronom postępowań administracyjnych wynikające z ww. ustawy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl