Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:56, 8.12.2022 r.

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za I kwartał

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia mija termin zapłaty opłaty za nadzór za pierwszy kwartał 2020 r.

20 kwietnia 2020

Począwszy od 2020 r. wszystkie firmy audytorskie wnoszą opłatę wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Stawka procentowa opłaty na 2020 r. wynosi 2,73%. Podstawę naliczenia stanowią przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Opłaty należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy. O numerze mikrorachunku Agencja indywidualnie informuje każdą z firm audytorskich.

Pozostałe płatności w 2020 r. powinny być wniesione w następujących terminach:

  • do 31 lipca 2020 r. – w wysokości iloczynu stawki oraz przychodów osiągniętych w drugim kwartale,
  • do 15 października 2020 r. – w wysokości sumy iloczynów stawki oraz przychodów osiągniętych w trzecim kwartale i planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego.

Opłata minimalna wynosi 984 zł i należy ją rozliczyć do 15 października 2020 r.

Komunikat PANA w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku dostępny jest tutaj.

O nowych zasadach wnoszenia opłaty za nadzór informowaliśmy już w grudniu 2019 r. (więcej informacji znajduje się tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl