Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:53, 26.11.2022 r.

MF o sporządzaniu sprawozdania finansowego w czasie COVID-19

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące realizacji obowiązku sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych.

5 maja 2020

Resort odniósł się do wymogów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, a także przypomniał o wydłużeniu terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań do właściwego rejestru. MF w syntetyczny sposób przedstawiło wytyczne przydatne w trakcie prac związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego (zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego). Opracowanie uwzględnia właściwe przepisy ustawy o rachunkowości oraz zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

W materiałach opublikowanych przez MF odróżniono dwie sytuacje, gdy dzień bilansowy przypadł w okresie przed ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 (np. 31.12.2019 r.) oraz gdy dzień bilansowy przypadł na okres epidemii (np. 31.03.2020 r.). Każda z sytuacji ma pewne podobieństwa, ale i istotne różnice. MF skoncentrowało się na takich aspektach jak:

  • obowiązki kierownika jednostki związane z oceną kontynuacji działalności z zaznaczeniem, że w miarę możliwości, wartościową informacją byłoby przedstawienie, również w ramach tej oceny, scenariuszy rozwoju sytuacji finansowej i majątkowej oraz rentowności jednostki oraz
  • obowiązki w zakresie uwzględniania i ujawniania zdarzeń po dniu bilansowym, gdzie w zależności od daty, na jaką przypada dzień bilansowy, zdarzenia te mogą mieć charakter zdarzeń korygujących lub/i niekorygujących.

Opublikowany 04.05.2020 r. przez MF materiał odnosi się także do badania sprawozdań finansowych poprzez odesłanie do komunikatów i wskazówek przygotowanych przez PANA i PIBR, a także podanie linków do opracowań innych organizacji.

Pełna treść informacji MF dostępna jest tutaj.

Wyjaśnienia MF są m.in. odpowiedzią na apel KRBR dotyczący wsparcia jednostek gospodarczych w trudnym zadaniu, jakim jest obecnie sporządzenie sprawozdań finansowych w okresie pandemii (z treścią pisma KRBR można zapoznać się tutaj).

Dodatkowo informujemy, że na stronie MF została utworzona zakładka „Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19”, w której znajdują się usystematyzowane informacje na ten temat oraz gdzie będą zamieszczane odpowiedzi na pytania (więcej tutaj). Pytania można zgłaszać na adres mailowy sf-covid@mf.gov.pl.

Przypominamy także o opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez PIBR wskazówkach dotyczących badania kontynuacji działalności - zajrzyj tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl