Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:56, 26.11.2022 r.

ESEF – warsztaty dla biegłych rewidentów

Zapraszamy na szkolenie: ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów. Kolejny termin szkolenia już 9 lipca br.

22 maja 2020

ESEF, czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (European Single Electronic Format), jest obowiązkowy dla raportów rocznych (za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później) tych emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej.

Szkolenie, przygotowane przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we współpracy z Instytutem Rachunkowości i Podatków, zaprezentuje cały proces budowy sprawozdania finansowego zgodnego z formatem ESEF – od analizy dokumentu źródłowego, poprzez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, aż do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL.

Warsztaty adresowane są do biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów z rynku regulowanego, New Connect i Catalyst.

Uwaga: szkolenie zalicza 7 godzin samokształcenia biegłych rewidentów!

Szczegółowe informacje nt. szkolenia ESEF znajdują się na stronie: https://irip.pl/szkolenia-dla-firm/esef-dla-bieglych-rewidentow

Zachęcamy do udziału!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl