Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:30, 7.12.2021 r.

GIIF przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy AML

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazał pismo przypominające biegłym rewidentom o wybranych obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3 lipca 2020

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zwrócił się do KRBR z prośbą o rozpowszechnienie pisma, w którym zwraca uwagę na wybrane obowiązki biegłych rewidentów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML/AML).

W wyniku kontroli w instytucjach pozafinansowych GIIF identyfikuje bardzo wiele nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania przypomina o obowiązkach obejmujących:

  • Ocenę ryzyka, z podkreśleniem, że przeprowadzenie takiej oceny jest jednym z kluczowych obowiązków, który determinuje kolejne działania, m.in. dotyczące procesów i kształtu wewnętrznych procedur czy też zakresu i sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Ocena powinna określać ryzyko, na jakie jest narażona dana instytucja obowiązana.
  • Rozpoznanie ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz ocenienie jego poziomu. GIIF wskazuje na częsty błąd polegający na zestawieniu ze sobą tego obowiązku oraz obowiązku wskazanego powyżej.
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną. Wszystkie środki bezpieczeństwa finansowego muszą zostać zastosowane, poza wyjątkiem określonym w art. 38 ustawy. Modyfikacjom może podlegać jedynie ich intensywność i, w zależności od ryzyka, zakres. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego bardzo istotne jest to, że:
    • nie nawiązuje stosunków gospodarczych,
    • nie przeprowadza transakcji okazjonalnej,
    • nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego,
    • rozwiązuje stosunki gospodarcze.
  • Zawiadomienie GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie to nie wymaga od instytucji obowiązanej wskazywania konkretnych transakcji (jeśli instytucja obowiązana nie posiada o nich wiedzy), pozwala na opisanie całokształtu działalności oraz współistniejących okoliczności, które razem mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa.
  • Stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów. Biegli rewidenci są zobligowani do weryfikacji swoich klientów na wskazanych listach sankcyjnych. Dlatego uzasadnione jest również określenie sposobu realizacji tego obowiązku w wewnętrznej procedurze. W przypadku wątpliwości GIIF zachęca do wysyłania pytań na dedykowaną skrzynkę mailową: srodkiograniczajace@mf.gov.pl.
  • Zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z AML w programach szkoleniowych. Dotyczy to także instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. GIIF nadmienia, że cały czas funkcjonuje bezpłatny kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu", który pozwala na realizację tego obowiązku.

Pismo GIIF udostępniamy tutaj.

Przypominamy, że przygotowaliśmy dla biegłych rewidentów wsparcie w zakresie AML (więcej na ten temat tutaj).

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu AML organizowanym przez Centrum Edukacji PIBR. Więcej o ofercie szkoleniowej pod adresem: https://ce.pibr.org.pl/.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl