Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:26, 23.05.2024 r.

Druga dyskusja IAASB związana z przyszłością audytu

W imieniu IAASB zapraszamy do wysłuchania kolejnej dyskusji poświęconej oszustwom, kontynuacji działalności i sprawozdawczości z badania.

22 września 2020

Audyt zewnętrzny to tylko jeden z elementów szerszego systemu sprawozdawczości finansowej. Rola biegłego rewidenta w odniesieniu do oszustw i kontynuacji działalności w badaniach sprawozdań finansowych cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, wzmocnionym w ostatnich latach przez głośne upadki korporacji. Kontynuowana jest również globalna dyskusja na temat roli, jaką sprawozdawczość audytora odgrywa w systemie raportowania zewnętrznego.

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) zdecydowała się zorganizować serię trzech dyskusji, które mają jej pomóc w zaproponowaniu odpowiedzi na zadawane na całym świecie ważne pytania dotyczące audytu i kierunku przyszłych projektów. O pierwszym wydarzeniu, które odbyło się 2 września 2020 r. zatytułowanym "Wpływ rozwoju technologii na popełnianie i wykrywanie oszustw" szerzej informowaliśmy tutaj.

Kolejne, już drugie wydarzenie pod tytułem „Analiza „rozbieżności oczekiwań” między publicznym postrzeganiem a odpowiedzialnością audytora za oszustwa, kontynuację działalności, sprawozdawczość biegłego rewidenta” odbędzie się 28 września 2020 r. Streaming będzie udostępniony na kanale YouTube o g. 14.15 czasu polskiego (link do bezpośredniej relacji w języku angielskim dostępny jest tutaj).

Uczestnicy debaty, w tym eksperci ds. ładu korporacyjnego, osoby zarządzające, przedstawiciele środowisk akademickich, audytorzy, regulatorzy oraz przedstawiciele grup bankowych, inwestorów i firm ratingowych zajmą się między innymi głównymi przyczynami różnic między publicznym postrzeganiem a obowiązkami biegłego rewidenta w zakresie oszustw i kontynuacji działalności podczas badania sprawozdań finansowych, a także nową sprawozdawczością z badania, w tym kluczowymi sprawami badania oraz odpowiedzią na pytanie, czy zmienione standardy zwiększyły zaufanie do audytów.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać na stronie internetowej IFAC pod tym adresem.

Debata zostanie również uwzględniona w przeprowadzanym przez IAASB przeglądzie powdrożeniowym standardów związanych z nową sprawozdawczością z badania, obejmującym m. in. związaną z tym tematem ankietę (więcej na ten temat tutaj).

Ostatnie wydarzenie z serii jest zaplanowane na 7 października 2020 r., temat „Unikalne aspekty oszustwa i kontynuacji działalności w badaniach mniej złożonych jednostek”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl