Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:02, 4.12.2022 r.

Zbliża się termin zapłaty opłaty za nadzór za trzeci i czwarty kwartał

W połowie października mija termin przekazania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego opłaty za nadzór za trzeci i czwarty kwartał 2020 r.

29 września 2020

15 października mija termin zapłaty przez firmy audytorskie opłaty za nadzór za trzeci i czwarty kwartał 2020 r.

Opłatę ustala się jako sumę:

a) iloczynu stawki 2,73 % oraz przychodów osiągniętych w trzecim kwartale 2020 r. i
b) iloczynu stawki 2,73 % oraz przychodów planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale 2020 r.

Podstawę naliczenia opłaty stanowią przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Do 15 października powinna też być wniesiona minimalna opłata z tytułu nadzoru. Za 2020 r. wynosi ona 984 zł i jest opłaca przez firmy audytorskie, które:

  • nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. oraz nie planują osiągnąć przychodów w czwartym kwartale 2020 r. albo
  • wysokość opłaty obliczona jako iloczyn 2,73% oraz przychodów osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca 2020 r. stanowi kwotę mniejszą niż 984 zł; w takim przypadku wpłata stanowi różnicę pomiędzy kwotą już wpłaconą a kwotą 984 zł.

Zapłaty należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer PANA przekazała każdej z firm audytorskich. Uiszczenie opłaty po terminie wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek. Przypominamy, że opłatę wnosi się wyłącznie na rzecz PANA. Polska Izba Biegłych Rewidentów nie przyjmuje płatności z tytułu nadzoru.

Komunikat PANA w tej sprawie dostępny jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl