Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:18, 16.07.2024 r.

Wysokość opłaty minimalnej firm audytorskich z tytułu nadzoru w 2023 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podała do wiadomości wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2023 roku.

10 lutego 2023

Jak podaje Polska Agencja Nadzoru Audytowego, minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2023 r. wynosi 1269 zł. Wysokość opłaty jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym , ogłaszanym przez GUS.

Więcej nt. opłaty oraz terminu jej wnoszenia: https://pana.gov.pl/komunikaty/oplata-minimalna-2023/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl