Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:13, 29.11.2022 r.

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 – rekomendacje KSR

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”.

14 grudnia 2020

Informujemy, że na stronie internetowej Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) zostały opublikowane rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19”.

Koncentrujące się na skutkach pandemii COVID -19 rekomendacje KSR zawierają następujące bloki tematyczne:

  • założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • inwentaryzacja,
  • wsparcie uzyskane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
  • dodatkowe koszty działalności operacyjnej,
  • ostrożna wycena aktywów i zobowiązań, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych,
  • wycena produktów przy niewykorzystanych zdolnościach produkcyjnych,
  • sprawozdanie z działalności.

Rekomendacje mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok. Dokument jest skierowany do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, pracowników służb finansowo-księgowych, a także interesariuszy, którzy oczekują rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowym jednostek. 

Do lektury zachęcamy także wszystkich biegłych rewidentów, którzy w opracowaniu znajdą wiele cennych informacji przydanych podczas badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Z rekomendacjami KSR można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl