Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:13, 29.11.2022 r.

Ocena przez biegłego rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała KRBR w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących usługi atestacyjnej biegłego rewidenta polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych jest już rozpatrzona przez PANA.

26 lutego 2021

O nowej usłudze biegłego rewidenta, jak również o naszych pytaniach i odpowiedzi Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów informowaliśmy tutaj.

23 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 1302/20a/2020 w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących usługi atestacyjnej biegłego rewidenta polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na posiedzeniu, które odbyło się 23 lutego 2021 r., po ocenie, czy uchwała nie narusza przepisów prawa, nie znalazła przesłanek do jej zaskarżenia.

Nowa, zastrzeżona dla biegłego rewidenta, usługa jest wymogiem wynikającym z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej. Kryterium oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, zgodnie w dyspozycją ustawy, jest "kompletność" zamieszenia w nim wymaganych informacji.

KRBR opracowała wytyczne, w których przedstawiono w jaki sposób wymogi ustawy przekładają się na wykonywanie usługi zgodnie ze standardem  KSUA 3000 (Z). W Wytycznych zawarliśmy przykładowe procedury, które w ramach usługi powinien przeprowadzić biegły rewident oraz przykład ilustrujący raport biegłego rewidenta z wykonania usługi a także przykładowe oświadczenie rady nadzorczej.

Z treścią uchwały KRBR nr 1302/20a/2020 można zapoznać się tutaj, z załącznikiem do niej tutaj. Uchwała jest też dostępna na naszej stronie internetowej w sekcji Prawo i standardy/Regulacje PIBR/Uchwały KRBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl