Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:26, 3.10.2023 r.

X Konferencja Rada Nadzorcza

Jubileuszowa edycja wydarzenia poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2021 r.

15 kwietnia 2021

Ideą przewodnią X Konferencji Rada Nadzorcza będzie „Corporate Governance – czyli G z ESG” (ang. Environmental, Social and Corporate Governance)”. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o ESG, współpracy biegłego rewidenta z radą nadzorczą i korzyściach, jakie mogą płynąć z tej współpracy, zmianach w Kodeksie Spółek Handlowych, a także o ładzie korporacyjnym w spółkach komunalnych.

Pierwszy dzień konferencji został zaplanowany na wzór posiedzenia rady nadzorczej – tj. otwarcie, wykład wprowadzający, debaty – jako posiedzenia komitetów rady nadzorczej. Konferencja rozpocznie się wykładem „Kompas etyczny spółki publicznej”, następie odbędą się 4 debaty na temat aktualnych wyzwań rad nadzorczych. Tematy debat:

 • ESG w praktyce rad nadzorczych, czyli co czeka, nie tylko duże spółki, w niedalekiej przyszłości
 • Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi
 • Nowa efektywność rad nadzorczych, czyli nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w gąszczu pytań (i odpowiedzi)!
 • Ład korporacyjny w spółkach komunalnych – zbędny balast, czy niezbędny krok w przyszłość

Natomiast drugi dzień wypełni 20 prelekcji – z uwzględnieniem wszystkich obszarów, które mogą interesować nie tylko rady nadzorcze, nadzory właścicielskie i wszystkich związanych z corporate governance, ale także zarządy, dyrektorów finansowych i księgowych. Tematy prelekcji:

 • Monitorowanie zarządzania ryzykiem
 • Rola audytora wewnętrznego we współpracy z rada nadzorczą – najlepsze praktyki
 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządów w świetle aktualnych regulacji
 • Rola rad nadzorczych w przygotowaniu sprawozdań z wynagrodzeń
 • Odpowiedzialność karna członków rad nadzorczych
 • Ubezpieczenia D&O członków zarządu i rad nadzorczych
 • ESG dla członków rad nadzorczych – na co członek rady nadzorczej powinien zwrócić uwagę?
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 - perspektywa rad nadzorczych
 • Praktyka ustalania wynagrodzeń i kontraktów menadżerskich w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych
 • Władztwo korporacyjne w bankach spółdzielczych – odpowiedzialność zarządu, rady nadzorczej i innych interesariuszy
 • Po co nam wskaźniki koniunktury?
 • Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw
 • Sygnalista sprzymierzeńcem rady nadzorczej?
 • Rada protektorów, czyli o zasadach funkcjonowania rady nadzorczej w fundacjach rodzinnych
 • Członek Rady Nadzorczej w relacji z akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi
 • Szacunki wyzwaniem rzetelnego sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • Pół żartem, pół serio, czyli 30 dni z życia rad nadzorczych
 • EU sources of Corporate Governance reporting
 • Wirecard and its impact on boards, governance and audits
 • Corporate Governance; why it isn’t working and how to remedy

Konferencja zakończy się wręczeniem wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uwaga! Rejestracja będzie możliwa tylko do 21 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacji o wydarzeniu (wraz z formularzem rejestracyjnym) znajdują się na stronie http://nadzorcza.pl/

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl