Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:18, 26.11.2022 r.

Aktualizacja cz. I „Przewodnika MSB-procedury”

Przedstawiamy zaktualizowaną „Część I. Czynności wstępne” opracowania PIBR „Przewodnik MSB – procedury”.

23 kwietnia 2021

W grudniu 2017 r. w aktualności pt. „Drugie wydanie „Przewodnika MSB” już dostępne!” informowaliśmy o udostępnieniu bezpłatnego opracowania PIBR - „Przewodnik MSB – procedury”. Celem opracowania było wsparcie biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych według zupełnie nowych, wówczas, standardów w brzmieniu międzynarodowych standardów badania, a także tworzenie nowej, dobrej praktyki audytu.

Niedawno, PANA swojej stronie internetowej opublikowała komunikat pt. „Informację na temat zauważonych w trakcie kontroli braków w procedurach dotyczących niezależności stosowanych przez firmy audytorskie zawartych w Przewodniku MSB (wersja I i wersja II) oraz znajdujących swoje odzwierciedlenie w aplikacji KOMPAS” odnoszący się do „Części I. Czynności wstępne”, która dotyczy współpracy z klientem, przyjęcia zlecenia oraz wyznaczenia zespołu badającego. W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji części I Przewodnika. Aktualizacja polegała na dodaniu procedur wynikających z art. 69 ust. 6 oraz art. 69 ust. 9 pkt 7 ustawy o biegłych rewidentach, a także na modyfikacji procedury na skutek uchylenia art. 134 ust. 1. Zmianie uległy m. in.:

  • w „Teście niezależności kluczowego biegłego rewidenta (i członka zespołu, jeśli na etapie akceptacji klienta taki test jest właściwy)” - procedura nr 1, 35, 36;
  • w „Teście niezależności dla firmy audytorskiej” - procedura nr 1, 18, 28.

Zaktualizowany materiał można pobrać tutaj, z panelu biegłego rewidenta (po zalogowaniu się) lub z e-biblioteki.

Wkrótce rozpoczniemy prace dotyczące aktualizacji, w analogicznym zakresie, Kompasu 2.0.

Przypominamy, że niezależnie od procedur akceptacji klienta i zlecenia firma audytorska, biegły rewident i członkowie zespołu audytorskiego, o czym mowa w Przewodniku, przed przystąpieniem do badania składają oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności. Zwracamy uwagę, że takie oświadczenie musi zawierać - wymaganą przez art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach - klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Od momentu, kiedy udostępniliśmy drugie wydanie Przewodnika oraz Kompas 2.0 minęło już kilka lat. W tym czasie nastąpiły zmiany w standardach badania (wynikające głównie z przyjęcia KSB: 700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z) oraz 250 (Z)). Firmy audytorskie i biegli rewidenci powinni we własnym zakresie wprowadzić związane z tym niezbędne zmiany i dostosowania. Pomocnym w indywidualnym dostosowaniu do wymogów zmienionych standardów może być niedawno udostępniony zaktualizowany Przewodnik IFAC (aktualność pt. „Przewodnik IFAC stosowania MSB po polsku”).

Chcemy także podkreślić, że ani Przewodnik ani Kompas 2.0 nie stanowi wzorcowej dokumentacji. Materiał należy traktować jako ogólne wskazówki. Zaproponowane procedury powinny być dostosowane do uwarunkowań konkretnego zlecenia badania. Korzystanie z Przewodnika lub Kompasu 2.0 nie zwalnia ani firmy audytorskiej ani biegłego rewidenta z odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie ustawy o biegłych rewidentach oraz krajowych standardów badania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl