Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:57, 26.11.2022 r.

Ankieta GIIF dla instytucji obowiązanych

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwrócił się do instytucji obowiązanych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

26 sierpnia 2021

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany Komunikat nr 32 w sprawie ankiety Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) kierowanej do instytucji obowiązanych, które uczestniczą w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce, dotyczącej aspektów związanych z tworzoną aktualizacją Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

Ankieta ma na celu zebranie szeregu informacji służących analizie różnych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio odnoszących się do kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Informacje te będą stanowić istotny wkład przy obecnie tworzonej Krajowej Ocenie Ryzyka.

Przypominamy, że firmy audytorskie oraz wykonujący w ich imieniu zawód biegli rewidenci są instytucjami obowiązanymi (możesz o tym przeczytać tutaj i tutaj).

Więcej informacji na ten temat oraz link do ankiety można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl