Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:22, 27.11.2022 r.

Raportowanie okresowe - webinarium CEDUR (aktualizacja)

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „Raportowanie okresowe emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF oraz ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”

14 grudnia 2021

UKNF w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR) zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Raportowanie okresowe emitentów – zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF oraz ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”, które skierowane jest do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Celem seminarium jest omówienie wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów dotyczących raportowania okresowego, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie zidentyfikowanych w trakcie analizy sprawozdań finansowych problematycznych zagadnień związanych ze stosowaniem postanowień MSR/MSSF oraz wymogów jednolitego europejskiego formatu raportowania (ESEF).

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. w godz. 10:00-15:30.

Zachęcamy do udziału.

Rejestracja na stronie KNF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl