Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:48, 22.07.2024 r.

Webinarium CEDUR - Zgodność sprawozdań finansowych z regulacjami

Zapraszamy na webinarium UKNF pt. „Zgodność sprawozdań finansowych emitentów ze standardami rachunkowości (w szczególności MSSF) oraz wymogami ESEF (Jednolity Europejski Format Raportowania)”.

19 października 2023

Celem, zorganizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku („CEDUR”), spotkania jest omówienie zmian w wymaganiach w raportowaniu okresowym oraz zasad związanych z ESEF dotyczących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niebędących funduszami inwestycyjnymi, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie zidentyfikowanych w trakcie analizy sprawozdań finansowych problematycznych zagadnień związanych ze stosowaniem MSR/MSSF i ESEF.

Webinarium skierowane jest do emitentów papierów wartościowych, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Termin wydarzenia - 22 listopada 2023 r. w g. 10:00-14:00.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie - przejdź do formularza.

Więcej informacji oraz program webinarium można znaleźć na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=84235&p_id=18.

Zachęcamy do udziału.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl