Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:48, 16.07.2024 r.

Parkiet: Rynkowa burza wokół raportowania

Od stycznia emitenci mają raportować w nowym formacie ESEF, a czekanie na ewentualne przełożenie tego obowiązku jest bardzo ryzykowne.

Parkiet

14 grudnia 2020

Jak przypomina „Parkiet”, sprawozdania za 2020 r. emitenci będą publikować w jednolitym europejskim formacie elektronicznym (ang. European Single Electronic Format, ESEF), trudności związane z pandemią zrodziły jednak pytanie, czy wdrożenie ESEF przełożyć o rok. Dyskusja na ten temat na poziomie unijnym nadal się toczy, jednakże rozmówcy „Parkietu” wyrażają zgodną opinię, że firmy nie powinny zwlekać z przygotowaniami.

Jan Letkiewicz, wiceprezes Grant Thornton, ostrzega, że „Jest duże ryzyko, że prace legislacyjne na po¬ziomie Unii Europejskiej mogą nie zakończyć się na czas, albo że zmiany w prawie zaczną obowiązywać tuż przed raportowaniem”. Dodatkowym ryzykiem jest to, że „emitenci, którzy licząc na odroczenie obowiązku, będą wdrażać oprogramowanie na ostatnią chwilę, muszą się liczyć z ryzykiem mniejszej dostępności zespołów wdrożeniowych, gdyż będzie to okres raportowy. A co najmniej będą musieli się liczyć z tym, że koszty wdrożenia mogą być wyższe”.

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała na początek 2021 r. powtórzenie testów raportowania (pierwsza runda odbyła się w październiku), szczegóły dotyczące testów mają się pojawić na początku stycznia. Na razie spółki giełdowe czekają na publikację przez KNF materiału z odpowiedziami na pytania zadane przez uczestników listopadowego webinarium.

Jak zaznacza gazeta, „od strony technicznej raportowanie ESEF nie jest potężnym wyzwaniem”. Jest nim natomiast „praca nad merytoryczną zawartością sprawozdania, gdyż w przypadku nietypowych pozycji sprawozdania, odbiegających od schematu przewidzianego w taksonomii, należy stworzyć swój własny słownik i go połączyć z dostępnymi, najbliższymi znaczeniowo pojęciami. A następnie to wszystko przetestować, zanim dojdzie do pracy na żywym organizmie, czyli sprawozdaniu za rok 2020”.

Jak zauważa Monika Kaczorek, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, „Nie zakończyły się jeszcze wspólne ustalenia na poziomie UE. Wszyscy czekamy zarówno na rozporządzenia unijne, jak i na projekt zmiany przepisów ustawy o rachunkowości. Czekamy też na projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach, który wskaże, jakim zakresem atestacji zostanie objęty nowy format sprawozdania, jaki będzie cel naszej usługi oraz sposób raportowania. Na tej podstawie chcielibyśmy jako Polska Izba Biegłych Rewidentów wydać wytyczne dla biegłych rewidentów, które pozwolą im podejść z należytą starannością do tej nowej usługi. Czasu jest naprawdę bardzo mało”.

Cały artykuł znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl