Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:27, 16.07.2024 r.

Testy raportowania zgodnego z ESEF

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza do udziału w testach raportowania zgodnego z ESEF w środowisku produkcyjnym elektronicznego systemu przekazywania informacji.

9 marca 2022

Jak przypomina KNF, obowiązek stosowania formatu ESEF (w odniesieniu do raportów rocznych sporządzanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym), wchodzi w życie począwszy od raportów za rok obrotowy 2021. Aby wesprzeć emitentów w przygotowaniach do raportowania w formacie ESEF, Urząd Komisji Nadzoru udostępnił możliwość przesyłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Możliwość testowania dostępna będzie od 9 marca do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dot. testów znaleźć można na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=77361&p_id=18

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl