Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:11, 22.07.2024 r.

Rachunkowość: Znakowanie raportów w formacie ESEF

W kwietniowym wydaniu magazynu „Rachunkowość” opublikowany został artykuł „Znakowanie raportów w formacie ESEF – wnioski z przeglądu pierwszych sprawozdań finansowych emitentów giełdowych”.

Rachunkowość

19 kwietnia 2022

Autorka artykułu - Katarzyna Kobiela-Pionnier, dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej - przedstawia najczęstsze błędy w znakowaniu elementów sprawozdań finansowych, popełnione w pierwszych raportach emitentów giełdowych sporządzonych w nowym jednolitym elektronicznym formacie raportowania. Jak zauważa we wstępie, „Rok 2021 postawił przed działami sprawozdawczymi emitentów giełdowych wiele wyzwań, a jednym z nich stało się przygotowanie raportu rocznego w nowym jednolitym elektronicznym formacie raportowania (European Single Electronic Format, ESEF), zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE oraz rozporządzeniem 2019/815 (dalej rozporządzenie ESEF). Choć ostatecznie obowiązek zastosowania nowego formatu sprawozdawczego został odroczony o rok, wielu emitentów zdecydowało się opublikować raporty zgodnie z ESEF”.

Artykuł koncentruje się na legislacyjnych aspektach wdrożenia ESEF, a także na „błędach i nieprawidłowościach w znakowaniu elementów skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ssf), jakie można zauważyć w pierwszych raportach emitentów giełdowych sporządzonych w nowym formacie”. W tekście zostały poruszone kwestie związane z odroczeniem terminów, problemami ze stosowaniem znaczników w sprawozdaniach krajowych emitentów oraz błędach w rozszerzeniach taksonomii na podstawie sprawozdań finansowych za 2020 rok. W podsumowaniu zostały zawarte nawiązania do KSUA 3001PL. Pominięte natomiast zostały problemy techniczne związane ze stosowaniem ESEF, w tym np. kwestie walidacji raportu na tzw. bramce KNF.

Zachęcamy do lektury, artykuł jest dostępny także w formacie online (dla osób, które wykupiły prenumeratę magazynu) pod adresem https://rachunkowosc.com.pl/znakowanie-raportow-w-formacie-esef-wnioski-z-przegladu-pierwszych-sprawozdan-finansowych-emitentow-gieldowych

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl