Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:00, 29.09.2023 r.

ESEF – webinarium KNF

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „ESEF – nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania”.

29 października 2020

Organizowane przez KNF, w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR), webinarium skierowane jest do emitentów, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami formatu ESEF, firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz zainteresowanych podmiotów. Celem webinarium jest prezentacja wymagań w zakresie nowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF), w tym przedstawienie wyników testów raportowania zgodnego z ESEF.

Spotkanie on-line odbędzie się 17 listopada 2020 r. (w godz. 10:00 - 14:00). Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego (przejdź do formularza rejestracyjnego).

Udział w webinarium jest bezpłatny.

CEDUR zachęca również do kierowania anonimowych pytań i zgłaszania wątpliwości dotyczących tematyki webinarium (przejdź do formularza).

Zachęcamy do udziału i kierowania pytań.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl