Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:08, 27.11.2022 r.

Raportowanie okresowe - webinarium CEDUR

Zapraszamy do udziału w webinarium CEDUR pt. „Raportowanie okresowe emitentów - zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF”.

1 grudnia 2020

Informujemy, że UKNF planuje zorganizowanie, w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR), bezpłatnego webinarium pt. „Raportowanie okresowe emitentów - zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF”, które skierowane jest do emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Celem webinarium jest omówienie wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących raportowania okresowego, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie problematycznych zagadnień w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF, które były przedmiotem analizy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KNF.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2020 r. w godz. 10:00 - 14:15. Zachęcamy do udziału.

Przejdź do elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl