Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:40, 26.11.2022 r.

ESMA o priorytetach nadzorczych

KNF poinformowała o stanowisku ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych emitentów za rok 2020.

6 listopada 2020

Dokument przedstawiony 28 października przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (The European Securities and Markets Authority - ESMA) przedstawia wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, które stanowić będą priorytety nadzorcze dla raportów rocznych za 2020 rok.

ESMA wskazuje, którym standardom powinna być poświęcona szczególna uwaga oraz że najważniejszym zagadnieniem są odpowiednie ujawnienia odnośnie konsekwencji wpływu COVID-19 na działalność emitentów. W dokumencie podkreśla się rolę zarządu i rady nadzorczej oraz komitetu audytu w zakresie odpowiedniej zawartości raportów okresowych oraz dostarczania wysokiej jakości raportów rocznych.

Więcej informacji nt. stanowiska europejskiego nadzorcy można znaleźć na stronie KNF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl