Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:42, 24.07.2024 r.

Stanowisko ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował stanowisko w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2023 rok (EWPN)

6 listopada 2023

Jak informuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował stanowisko w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2023 rok (EWPN). Priorytety dotyczą dwóch obszarów:

 • sprawozdawczości finansowej, w tym:
  - kwestii związanych z klimatem i ich wpływem na zastosowanie wybranych MSSF
  - wpływu otoczenia makroekonomicznego na sprawozdawczość finansową
 • sprawozdawczości niefinansowej, w tym ujawnień:
  - wymaganych art. 8 Rozporządzenia o Taksonomii (2020/852)
  - celów, działań i postępów dotyczących klimatu
  - o emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3

KNF zwraca uwagę, że kwestie wskazane w EWPN na 2023 r. mają zastosowanie do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. KNF oczekuje uwzględnienia priorytetów w raportowaniu okresowym tych emitentów i podobnie jak inne europejskie organy nadzoru będzie ze szczególną uwagą analizował te zagadnienia w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej zobowiązanych podmiotów objętych nadzorem KNF.

Więcej informacji oraz link do stanowiska ESMA można znaleźć na stronie https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=85176&p_id=18

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl