Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:52, 26.11.2022 r.

Stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 r.

The European Securities and Markets Authority (ESMA) opublikowała publiczne stanowisko w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2021 rok (EWPN).

16 listopada 2021

Jak informuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, EWPN za 2021 r. - w części dotyczącej sprawozdawczości finansowej - zawiera priorytety dotyczące zastosowania MSSF w zakresie:

  • uwzględnienia i ujawnienia skutków pandemii Covid-19,
  • uwzględnienia ryzyk związanych z klimatem i polityką klimatyczną,
  • ujawnienia informacji na temat zastosowania wymogów MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w zakresie ustalenia i ujęcia oczekiwanych strat kredytowych.

EWPN za 2021 r., w części dotyczącej sprawozdań niefinansowych zawiera priorytety dotyczące:

  • wpływu pandemii Covid-19,
  • ujawnień i polityk dotyczących wpływu działalności emitenta na zmiany klimatu oraz wpływu zmian klimatu na działalność emitenta,
  • ujawnień w oparciu art. 8 rozporządzenia o Taksonomii,
  • ujawnień zawierających APM.

Informacja prasowa ESMA na ten temat dostępna jest (w j. angielskim) na stronie: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-target-covid-19-and-climate-related-disclosures, natomiast pełna treść stanowiska ESMA jest dostępna (również w j. angielskim) na stronie: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl