Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:40, 10.12.2023 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Samorząd ułatwia przygotowanie sprawozdania z badania

O wsparciu samorządu dla biegłych rewidentów w zakresie sporządzania sprawozdań z badania sprawozdań finansowych mówi kierownik działu realizacji zadań nadzoru w biurze PIBR.

22 marca 2021

Jak wyjaśnia w wywiadzie Katarzyna Korycka, pomysł przygotowania przykładowych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 r. powstał „z chęci wsparcia biegłych rewidentów i ułatwienia odpowiedniego ujęcia wszystkich zmian mających wpływ na treść lub układ sprawozdania z badania”. Samorząd - aby ułatwić pracę biegłym rewidentom, szczególnie tym związanym z mniejszymi firmami audytorskimi - corocznie udostępnia wzory sprawozdań z badania, które uwzględniają kolejne zmiany w przepisach prawa oraz uchwałach przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także otrzymane od Ministerstwa Finansów interpretacje.

Kierownik działu realizacji zadań nadzoru w biurze PIBR przypomniała, jakie były podstawy prawne do wprowadzenia sprawozdania z badania. Wyjaśniła także, dlaczego samorząd przygotował aż cztery wzorcowe sprawozdania z badania. Jak podkreśla, każdy z dokumentów „dotyczy innej sytuacji, tj. innego sprawozdania finansowego. Pierwszy dotyczy badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki niebędącej JZP sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości, drugi spółki notowanej na giełdzie (JZP) stosującej MSSF. Z kolei trzeci i czwarty przykład odnosi się do skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. Trzeci, gdy jednostka dominująca nie jest JZP i sporządza swoje sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a czwarty ma zastosowanie, gdy jednostka dominująca jest spółką notowaną na giełdzie (JZP) i sporządza sprawozdanie zgodnie z MSSF”. Dzięki takiemu zróżnicowaniu „Każdy biegły rewident może skopiować treść takiego przykładowego sprawozdania z badania, które jest udostępnione w Wordzie i dostosować do okoliczności realizowanego zlecenia, wpisując dane badanego podmiotu i wybierając właściwe opcje, m.in. z tych podświetlonych na szaro”.

Innym dokumentem, przygotowanym z myślą o pomocy dla biegłych rewidentów, jest przykładowe oświadczenie kierownika badanej jednostki. Zdaniem Katarzyny Koryckiej kierownicy, którzy odmawiają podpisania takiego oświadczenia, „często nie rozumieją celu, w jakim biegły rewident pozyskuje ten dokument, ani nie wiedzą, że mają taki obowiązek. A obowiązek ten wynika z art. 67 ust. i ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kierownik badanej jednostki udziela biegłemu rewidentowi oświadczeń niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania”. Zauważa także, że „Zdarza się też, że nie rozumieją, iż za podpisaniem takiego oświadczenia nie idzie dodatkowa odpowiedzialność za sprawozdanie, ta bowiem wynika wprost z ustawy o rachunkowości”.

Zachęcamy do lektury, pełna treść rozmowy dostępna jest w dodatku „Rachunkowość i Audyt” w dzisiejszym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl