Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:19, 12.07.2024 r.

Spotkanie PIBR – IASB

Przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz firm audytorskich spotkali się z reprezentantem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

27 października 2022

W spotkaniu, które odbyło się 24 października 2022 r. ze strony IASB wziął udział Nick Anderson – członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – RMSR (International Accounting Standards Board – IASB). Natomiast stronę polską reprezentowali: prezes KRBR Barbara Misterska-Dragan i członkowie KRBR Agnieszka Müller-Grządka, Danuta Drobniak i Mirosław Szmigielski, a także reprezentanci firm audytorskich oraz pracownicy biura PIBR. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej, w biurze PIBR w Warszawie oraz on-line.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest niezależnym organem Fundacji MSSF, ustanawiającym międzynarodowe standardy rachunkowości.

Tematem spotkania były prace prowadzone przez IASB, dotyczące w szczególności: podstawowych sprawozdań finansowych, wartości firmy i ujawnień na poziomie ukierunkowanych standardów.

Nick Anderson omawiał jak wygląda proces przygotowywania standardów, angażowania i uwzględniania opinii różnych interesariuszy i specyficzne potrzeby różnych sektorów gospodarki. Jak podkreślił, IASB reprezentuje nie tylko biegłych rewidentów, ale także klientów, których oczekiwania są starannie analizowane. Dzięki temu standardy mają wysoką wartość użytkową, a interesariusze pozytywnie reagują na proponowane przez IASB zmiany.

W trakcie spotkania zadawano wiele pytań, wymieniano poglądy i prowadzono konstruktywną dyskusję o planowanych zmianach w standardach międzynarodowych, w tym w kontekście wyzwań, jakie wynikają z ostatnich wydarzeń na świecie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl