Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:53, 4.12.2022 r.

Standard MSSF dla MŚP – badanie IASB

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach IASB związanych z pracami nad standardem MSSF dla MŚP.

3 września 2020

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) planuje drugi kompleksowy przegląd standardu MSSF dla MŚP, czyli Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dostosowanych proporcjonalnie do stosowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

W związku z planowanymi pracami IASB opracowała ankietę, która ma na celu pomóc Radzie lepiej zrozumieć potrzeby informacyjne osób i instytucji korzystających ze sprawozdań finansowych MŚP.

Ankieta składa się z dwóch części:

  • Część A zawiera pytania dotyczące ram opracowanych przez Radę w celu kompleksowego przeglądu standardu MSSF dla MŚP.
  • Część B zawiera pytania dotyczące ogólnych zasad, którymi Rada kierowała się przy opracowaniu wymogów standardu MSSF dla MŚP dotyczących ujawniania informacji.

Ankieta w formie online jest dostępna do 27 października 2020 r. tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl