Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:20, 6.07.2022 r.

Biegli rewidenci spotykają się z IASB

28 maja Krzysztof Burnos, prezes KRBR, oraz przedstawiciele firm audytorskich spotkali się z reprezentantami Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

6 czerwca 2019

IASB reprezentowali Mary Tokar – członkini Rady, i Henry Rees – jej dyrektor techniczny. Dyskusja dotyczyła krótko- i długookresowego planu działania IASB oraz polskich doświadczeń ze stosowaniem MSR/MSSF.

Polskich biegłych rewidentów interesowała opinia IASB na temat nowych standardów MSSF 15 Przychody z umów z klientami  i MSSF 16 Leasing, zwłaszcza specyfika ich wdrażania w poszczególnych krajach. Poruszono również kwestię stosowania zawodowego osądu w przypadkach objętych tymi standardami.

Przedstawiciele IASB przedstawili również stan zaawansowania prac nad kolejnymi dokumentami, między innymi znowelizowanym MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych oraz projektem mającym udoskonalić strukturę i treść podstawowych raportów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań o wynikach finansowych. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o kryptowalutach z punktu widzenia rachunkowości i audytu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl