Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:11, 27.09.2020 r.

PIBR zaprasza na konferencję EFRAG

Europejska Grupa Doradcza ds. Raportowania Finansowego (EFRAG), Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Polską Izbą Biegłych Rewidentów zapraszają na wspólną konferencję konsultacyjną Dokumentu Dyskusyjnego IASB dotyczącego Inicjatywy ws. ujawnień.

4 lipca 2017

Konferencja, w której uczestniczyć będą także przedstawiciele resortu finansów oraz IASB, odbędzie się 12 września 2017 r. w godzinach 10:00-12:30 w siedzibie MF przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Inicjatywa ws. ujawnień jest częścią działań IASB na rzecz lepszej komunikacji w zakresie sprawozdawczości finansowej. Dokument Dyskusyjny proponuje zasady, które ogólnie określałyby, jakie informacje, w jaki sposób i w jakim miejscu  powinny być ujawniane w sprawozdaniach finansowych, aby poprawić ich jakość i użyteczność.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne elementy dokumentu „Zasady ujawnień”, a uczestnicy będą mieli okazję wyrazić opinię w szeregu szczegółowych kwestii:

 • Jakie są główne przyczyny “problemu z ujawnieniami”?
 • Czy ogólne zasady mogą uczynić komunikowanie bardziej efektywnym?
 • Czy lepiej prezentować informacje odrębnie w podstawowych sprawozdaniach finansowych czy ujawniać je tylko w notach?
 • Jaki jest skutek krzyżowych odniesień informacji ujawnianych na podstawie MSSF poza sprawozdaniami finansowymi?
 • Czy powinno się zezwolić, aby informacje niewymagane przez MSSF były prezentowane w ramach sprawozdań finansowych?
 • Czy alternatywne (poza MSSF) mierniki efektywności w sprawozdaniu finansowym wprowadzają w błąd?
 • Czy ujawnianie EBITDA powinno być dopuszczone czy wymagane w sprawozdaniach finansowych?
 • Jak sprawić, by ujawnianie polityki rachunkowości było bardziej przydatne?
 • Czy scentralizowane cele określone w jednym standardzie ujawnień pomogą jednostkom uczynić ich ujawnienia bardziej efektywnymi?
 • Jakie są “za” i ”przeciw” ogólnej lub szczegółowej regulacji ujawnień? Czy można znaleźć lepsze wyważenie tych dwóch podejść?
 • Jak ważne jest zastosowanie zasady istotności przy podejmowaniu decyzji, jaką informację i w jaki sposób ujawnić?
 • Co funkcjonuje dobrze, a co źle w odniesieniu do ujawnień w zakresie wyceny w wartości godziwej?

Aby zarejestrować się na to bezpłatne wydarzenie, należy do 31 sierpnia 2017 r. wysłać mail   na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl