Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:36, 29.11.2022 r.

Wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2022 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego podała do wiadomości wysokość opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2022 r.

14 lutego 2022

Wysokość opłaty z tytułu nadzoru powiązana jest z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. Informację nt. przeciętnego wynagrodzenia podał 9 lutego Główny Urząd Statystyczny, dzięki czemu możliwe było wyliczenie przez PANA wysokości opłaty za nadzór. Jak podała Agencja, minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2022 r. wynosi 1133 zł.

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2022 r. te firmy audytorskie, które w 2022 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 1133 zł.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl