Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:09, 24.07.2024 r.

Delegacja Republiki Mołdawii z wizytą w PIBR

Przedstawienie roli biegłego rewidenta w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) wraz z przykładami wsparcia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w wykonywaniu tego zadania, było tematem spotkania z przedstawicielami mołdawskich organów nadzoru w PIBR. Było ono jednym z punktów programu wizyty studyjnej delegacji w Polsce.

11 marca 2022

Spotkanie odbyło się 10 marca w siedzibie PIBR. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizujący w ramach projektu twinningowego wizytę studyjną reprezentacji organów nadzoru w zakresie AML w Republice Mołdawii.

Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, naświetliła gościom z Mołdawii rolę biegłego rewidenta i otoczenie prawne, w którym działa oraz rolę samorządu. „Mieliśmy wiele wątpliwości interpretacyjnych w kontekście naszego zawodu i tego, czy biegły rewident jest instytucją obowiązaną. Jako samorząd postawiliśmy sobie za cel wesprzeć merytorycznie naszych członków – biegłych rewidentów” – powiedziała.

Delegaci z Mołdawii wysłuchali prezentacji z licznymi, praktycznymi przykładami wsparcia PIBR dla biegłych rewidentów w wykonywaniu obowiązków ustawy AML. Oprócz przybliżania przepisów i wynikających z nich obowiązków, rozwiewania wątpliwości interpretacyjnych, Izba zachęcała także członków samorządu do samokształcenia poprzez propagowanie kursu e-learningowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), rozpowszechniała też przykładową wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Goście w swobodnej dyskusji dopytywali o polskie realia i doświadczenia, ale też wymienili się informacjami o obowiązujących od 2018 r. w Republice Mołdawii przepisach AML oraz praktycznymi przykładami i obserwacjami po wdrożeniu ustawy.

Prezes KRBR kończąc roboczą dyskusję zwróciła uwagę na bardzo ważny aspekt reputacyjny. „Biegły rewident musi rozpoznać wszystkie ryzyka związane ze zleceniem, łącznie z ryzykiem utraty reputacji, zanim się go podejmie i zanim zobaczy dokumenty. Dlatego musi zrobić dobre rozpoznanie w oparciu o informacje z rynku, prasy i internetu” - powiedziała Barbara Misterska-Dragan.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl