Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:28, 24.07.2024 r.

Aktualizacja przykładowych potwierdzeń bankowych

Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Związek Banków Polskich podpisały aneks do porozumienia w sprawie dobrych praktyk dotyczących potwierdzeń bankowych oraz list do biegłych rewidentów i banków.

13 grudnia 2022

Aneks do porozumienia

12 grudnia 2022 r. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan oraz Prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz podpisali drugi aneks do porozumienia pomiędzy Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) i ZBP w sprawie dobrych praktyk związanych z wystandaryzowaniem potwierdzeń bankowych przygotowywanych przez banki na potrzeby biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe.

Obowiązujące od września 2021 r. dobre praktyki obejmujące: pismo do banków, słowniczek podstawowych pojęć oraz instrukcję przygotowania potwierdzenia bankowego (o podpisaniu porozumienia pisaliśmy tutaj: https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1641,Dobre-praktyki-w-zakresie-potwierdzen-bankowych), w maju 2022 r. zostały uzupełnione o kolejny element - informacje o procesie potwierdzeń bankowych, mający na celu doprecyzowanie kwestii procesowych od strony banku, związanych ze składaniem wniosku o potwierdzenie bankowe oraz uzyskaniem potwierdzeń bankowych (więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1758,Kolejne-porozumienie-PIBR-i-ZBP).

Pierwszy rok stosowania dobrych praktyk pokazał celowość niewielkiego uzupełnienia przykładowego pisma do banku. Dotyczy to podawania danych audytora dla lepszej komunikacji z bankiem oraz zapisów przypominających o stosowaniu tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej. Dla ułatwienia stosowania przyjęto także komplet wszystkich załączników.

Zachęcamy, aby zaktualizowane dobre praktyki dotyczące potwierdzeń bankowych były stosowane do badania sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2022 r. lub później.

Dokumenty składające się na dobre praktyki:

List do banków oraz biegłych rewidentów

Współpraca okazała się sukcesem. Stosowanie wystandaryzowanego przykładowego potwierdzenia bankowego ma duże zalety. Uproszczony został sposób komunikowania się audytorów i banków, zarówno co do zakresu przekazywanych danych, jak i sposobu ich dostarczania. Po ponad roku widać, że przykładowe potwierdzenie bankowe jest powszechnie stosowane przez zdecydowaną większość banków oraz audytorów.

Dlatego Prezes Barbara Misterska-Dragan oraz Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podpisali również list do członków swoich organizacji, do biegłych rewidentów oraz banków, w którym serdecznie podziękowali za stosowanie dobrych praktyk, i jednocześnie instytucjom, które nie stosują tych dobrych praktyk przypomnieli o ich istnieniu i zachęcili do ich stosowania.

Sygnatariusze porozumienia uzgodnili także, że forma elektroniczna składania wniosków o potwierdzenie oraz odpowiedzi z banków do audytora jest metodą rekomendowaną, a proces upowszechnienia tej metody powinien być kontynuowany. Wskazali także, że istnieją jeszcze kwestie, które wymagają dalszego usprawnienia, w tym m. in. wymagana standardami zawodowymi kontrola audytorów nad procesem potwierdzeń, bezpośrednie przekazywanie pisma do firmy audytorskiej a nie do klienta banku, kompletność przekazywanych danych i informacji. Wszystkie kwestie zostały wymienione we wspomnianym liście.

Z treścią listu PIBR i ZBP do biegłych rewidentów oraz banków można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl