Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:55, 1.02.2023 r.

Seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz WHU – Otto Beisheim School of Management zapraszają na czterodniowe seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości. Seminarium odbędzie się w Niemczech w dniach 11-14 lipca 2016 r.

8 kwietnia 2016

Doktoranci z całej Europy mają możliwość wzięcia udziału w szóstej edycji seminarium doktoranckiego z zakresu rachunkowości (SPAR – The Doctoral Summer Program in Accounting Research). Wydarzenie będzie poświęcone przedstawieniu teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zagadnień niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości badań z zakresu rachunkowości finansowej. Tegoroczna edycja seminarium skupiać się będzie na bieżących problemach związanych z badaniami empirycznymi sprawozdawczości finansowej, takimi jak sprawozdania finansowe a koszt kapitału, księgowanie według wartości godziwej, czy rola badań w ustanawianiu standardów rachunkowości. W trakcie czterech dni seminarium uczestnicy będą mieli okazję omówić zagadnienia związane ze swoją pracą doktorską, otrzymają także indywidualną informację zwrotną na temat swoich doktorskich projektów badawczych.

Seminarium poprowadzą:

Prof. Mary E. Barth, PhD Stanford University
Prof. Dr. Igor Goncharov Lancaster University Management School
Prof. Wayne R. Landsman, PhD University of North Carolina, Kenan-Flagler Business School
Prof. Steven Young, PhD Lancaster University Management School
Prof. Dr. Andreas Barckow President, Accounting Standards Committee of Germany

Seminarium odbędzie się w Niemczech w WHU – Otto Beisheim School of Management w dniach 11-14 lipca 2016 r.

Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 250 Euro. Uczestnicy sami pokrywają koszt podróży i zakwaterowania w trakcie seminarium. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane do 20 maja 2016 r.

Więcej szczegółów w załączeniu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl