Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:11, 10.06.2023 r.

Wskazówki do atestacji sprawozdania beneficjenta

Przedstawiamy wskazówki dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi atestacyjnej związanej z rządowym programem pomocy dla sektorów energochłonnych.

22 marca 2023

W aktualności pt. „Atestacja sprawozdania beneficjenta przez biegłego rewidenta” informowaliśmy o spotkaniu przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zapowiadaliśmy przygotowanie wskazówek dla biegłych rewidentów dotyczących usługi atestacyjnej związanej z rządowym program pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.

Usługa biegłych rewidentów, o racjonalnym poziomie zapewnienia, powinna być wykonana zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” („KSUA 3000 (Z)”).

Aby wesprzeć członków naszego samorządu, którzy podjęli się realizacji tej usługi, przygotowaliśmy opracowanie pt. „Wskazówki dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi atestacyjnej – rekompensaty”. Wskazówki zawierają przykładowe procedury atestacji, które należy dostosować do okoliczności danego zlecenia oraz do stopnia zaawansowania badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (przy założeniu, że usługę atestacji realizuje ten sam biegły rewident, który bada sprawozdanie finansowe beneficjenta). Wskazówki stanowią element wsparcia i nie zastępują wymogów KSUA 3000 (Z).

Z treścią wskazówek PIBR można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl