Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:09, 24.07.2024 r.

Konsultacje projektu nowej części MSB dla MZJ

IAASB prowadzi konsultacje projektu dodatkowej części nowego standardu do badania mniej złożonych jednostek.

27 marca 2023

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) prowadzi konsultuje projektu nowej, dodatkowej części standardu - „Część 10 – „Badanie sprawozdań finansowych grupy”. Część 10 jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniej opublikowanego projektu nowego Międzynarodowego  Standardu Badania dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek („MSB dla MZJ”) (na temat tego odrębnego standardu można przeczytać w aktualnościach pt. „Projekt nowego standardu IAASB”, „Przetłumaczony projekt nowego standardu MSB” oraz „Konsultacje projektu MSB dla MZJ”).

Zakresem pierwotnego projektu MSB dla MZJ nie były objęte audyty grupowe. IAASB, biorąc jednak pod uwagę opinie interesariuszy, opracowała propozycje dotyczące audytów mniej złożonych grup. Jak zaznacza IAASB, informacje zwrotne dotyczące wcześniej opublikowanych treści, tj. części 1 – 9 nie są w tym momencie oczekiwane i nie będą rozpatrywane. Więcej informacji na temat konsultacji jest dostępnych pod adresem: https://www.iaasb.org/publications/proposed-part-10-audits-group-financial-statements-proposed-isa-audits-financial-statements-less. Respondenci proszeni są o przesyłanie swoich uwag drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IAASB, korzystając z linku "Submit Comment". Konsultacje potrwają do 2 maja 2023 r.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy (biegłych rewidentów i firmy audytorskie, organy regulacyjne i organy nadzoru audytowego, środowisko akademickie, zawodowe organizacje księgowe oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii na temat zaproponowanego przez IAASB projektu.

Robocza wersja tłumaczenia na język polski projektu części 10 MSB dla MZJ jest dostępna tutaj. Chcemy podkreślić, że to tłumaczenie nie jest autoryzowane przez PIBR, ani nie była wykonana merytoryczna jego weryfikacja. Udostępniliśmy tłumaczenie m.in., aby umożliwić zapoznanie się z proponowanymi przez IAASB kierunkami zmian.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl