Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:15, 24.07.2024 r.

Ruszył konkurs „The Best Annual Report”

Instytut Rachunkowości i Podatków zaprasza spółki z Rynku Regulowanego i NewConnect do udziału w konkursie The Best Annual Report”. Polska Izba Biegłych Rewidentów po raz kolejny objęła patronatem honorowym to wydarzenie, którego partnerem strategicznym jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

5 czerwca 2023

To już XVIII edycja konkursu The Best Annual Report dla emitentów rynku regulowanego i XI dla alternatywnego.

Jak informuje Instytut Rachunkowości i Podatków, celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Kapituła konkursu „The Best Annual Report” jak co roku będzie oceniała: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zintegrowany i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

„Każda edycja konkursu jest inna, bo zmienia się otoczenie mikro- i makroekonomiczne, uregulowania prawne i oczekiwania interesariuszy. Przybywa też narzędzi do analizy raportów rocznych, czyli zwiększa się dostępność i przetwarzalność informacji.” – mówi Małgorzata Gula, prezes zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Przygotowanie raportów rocznych 2022, to kolejny etap wdrażania elektronicznego standardu raportowania emitentów ESEF, czyli blokowe tagowanie not. „Proces ten wymusił na wielu emitentach rewizję poprawności prezentacyjnej skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSSF-ów. Elektroniczne przetwarzanie sprawozdań rozpoczęło proces systematyzacji treści i formatów. To co zrozumiałe dla maszyn niekoniecznie przyciąga wzrok odbiorcy, ale z całą pewnością wpływa na szybkość analizy w obszarze Unii Europejskiej.” mówi prezes IRiP i dodaje, że kolejne wyzwania dla emitentów to prezentacja skutków wojny w Ukrainie, rosnących cen energii, inflacji, ale także dalej pandemii, która odcisnęła swoje piętno w wielu branżach, a do tego dochodzą dodatkowe ujawnienia, związane z taksonomią ESG i zrównoważonym rozwojem.

Organizatorzy konkursu czekają na zgłoszenia do 31 lipca 2023 r. (dla raportów zintegrowanych do 31 sierpnia 2023 r.). Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i zgłoszeń, dostępne są pod linkiem: https://irip.pl/o-konkurs-the-best-annual-report

Ogłoszenie wyników nastąpi 12 października 2023 roku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl