Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:50, 24.07.2024 r.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

W dniach 12-14 czerwca 2023 r. odbędzie się X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, podczas którego delegaci wyłonią władze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na kolejną kadencję oraz zadecydują o kierunkach rozwoju samorządu.

6 czerwca 2023

Delegaci wybrani podczas walnych zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach PIBR (łącznie wybrano 203 delegatów) spotkają się na Zjeździe w Jachrance pod Warszawą.

W pierwszym dniu zadaniem delegatów będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdań z działalności organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów kadencji 2019-2023, udzielenie absolutorium członkom ustępujących organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i dyskusja nad projektem uchwały dotyczącym programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w kadencji 2023–2027.

Podczas drugiego dnia Zjazdu odbędą się wybory nowego Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członków pozostałych organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców.

Trzeciego dnia Zjazdu, po wysłuchaniu sprawozdania Komisji do spraw programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zaplanowane zostało podjęcie uchwały w sprawie programu działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na lata 2023-2027.

O wynikach wyborów będziemy informować na stronie internetowej PIBR oraz na łamach mediów społecznościowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl