Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:15, 12.07.2024 r.

Porozumienie z belgijskimi biegłymi rewidentami

Polska Izba Biegłych Rewidentów podpisała porozumienie z Belgijskim Instytutem Biegłych Rewidentów (IBR/IRE) oraz belgijską fundacją Centrum Informacyjne Audytu Przedsiębiorstw (ICCI).

20 czerwca 2023

Zawarte 30 maja br. porozumienie między organizacjami jest zwieńczeniem ustaleń z wcześniejszych spotkań i prezentacji dorobku obydwu samorządów. Porozumienie jest kolejnym elementem wsparcia, jakie Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała dla biegłych rewidentów i firm audytorskich we wdrożeniu wymogów nowego Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”.

Porozumienie powstało w celu wzajemnego dzielenia się najlepszymi praktykami dla zawodu biegłego rewidenta zarówno w Belgii, jak i w Polsce. W myśl porozumienia Centrum Informacyjne Audytu Przedsiębiorstw (ICCI) zapewnia PIBR bezpłatny dostęp do opracowanych przy współpracy z IBR/IRE Szablonów (tzw. content) dotyczących Międzynarodowych Standardów Zarządzania Jakością (ISQM) oraz zezwala na korzystanie z nich na własny i wyłączny użytek przez członków polskiego samorządu. Materiał ten stanowi wsparcie dla firm audytorskich we wdrożeniu, realizacji zadań i zarządzaniu w firmie audytorskiej systemem wewnętrznej kontroli jakości i obejmuje wszystkie komponenty wymienione w MSZJ 1, czyli zarządzanie systemem zarządzania jakością, ład korporacyjny i przywództwo, stosowne wymogi etyczne, akceptacja i kontynuacja relacji z klientem oraz konkretnych zleceń, wykonywanie zlecenia, zasoby, informacje i komunikacja, proces monitorowania i korygowania, ocena systemu zarządzania jakością, dokumentacja.

Lista udostępnionych przez Centrum Szablonów dostępna będzie w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Aby ułatwić korzystanie z tego materiału, PIBR przetłumaczy dokumenty na język polski.

Treść podpisanego porozumienia w j. angielskim dostępna jest tutaj, a tłumaczenie robocze dokumentu na j. polski tutaj.

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl