Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:25, 12.07.2024 r.

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie ustawy o e-administracji

Krajowa Rada Doradców Podatkowych opublikowała stanowisko w  sprawie zmian proponowanych przez rząd w ustawie o e-administracji.

25 lipca 2023

W piśmie skierowanym do Kancelarii Sejmu, doradcy podatkowi odnoszą się do propozycji zmian w ustawie o biegłych rewidentach, zawartych w projekcie ustawy o e-administracji. Zwracają uwagę „na zapisy, które budzą poważne obawy w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, tajemnicy handlowej i tym samym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”. KRDP ocenia, że „proponowane zmiany Ustawy są zbędne, nie przyczyniają się do wzrostu jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, powodują powstanie niemożliwych do oszacowania na dzisiaj kosztów zarówno po stronie PANA jak i firm audytorskich i nie powinny być procedowane i uchwalone przez Parlament”. Dodatkowo KRDP podkreśla, że „proponowane zmiany do Ustawy nie adresują celu samego Projektu ustawy, tj. nie są związane w żaden sposób z rozwojem e-administracji”.

Samorząd doradców podatkowych zwraca uwagę, że akta zlecenia zawierają „dane poufne, a także dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa badanego, tajemnicę bankową i poza biegłymi także innych zawodów zaufania publicznego. (…) Przy badaniu jednostek kluczowych dla państwa, akta badania zawierają informacje objęte tajemnicą państwową. Trudno o materiały bardziej wrażliwe, podczas gdy poufność w procesie badania jest gwarantowana przez tajemnicę zawodową biegłego rewidenta”. Z perspektywy środowiska doradców podatkowych niepokojące jest również to, że „udostępnienie przedmiotowych danych stanowić może zagrożenie dla tajemnicy zawodowej doradców podatkowych (…). Jakiekolwiek próby osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, czy rozszerzanie wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, oznaczałyby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa”.

KRDP zwraca uwagę na poważne koszty, związane z ewentualnym wdrożeniem przepisów w proponowanej formie (systemy informatyczne, tłumaczenia). Jak wskazuje Rada, „Dodatkowe obowiązki nakładane na audytorów i wynikające z nich m.in. ograniczenia w stosowaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych mogą wpłynąć na wydłużenie czasu trwania audytu co w praktyce może się przełożyć na koszty działalności doradców prowadzących księgi rachunkowe dla audytowanych podmiotów”.

Z pełną treścią stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych można się zapoznać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl