Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:10, 24.07.2024 r.

Współpraca Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

Komisja Egzaminacyjna oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisały umowę o współpracy przy prowadzeniu studiów. Na mocy umowy KE zaliczy kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, o ile kandydat ukończył na UE we Wrocławiu studia drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident.

19 października 2023

Umowa została zawarta 6 października 2023 r. Zgodnie z nią, zaliczenie egzaminów z wiedzy następuje na wniosek kandydata na biegłego rewidenta przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

- od dnia ukończenia wymienionych studiów wyższych nie upłynęło więcej niż 3 lata,

- egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę teoretyczną określoną w ustawie o biegłych rewidentach były przeprowadzane w formie pisemnej.

Umowa będzie dotyczyć programów studiów oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i podatki specjalność biegły rewident od roku akademickiego 2023/2024.

„Umowa Komisji Egzaminacyjnej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu to bardzo dobra wiadomość zarówno dla bezpośrednio zainteresowanych osób, studiujących na wrocławskiej uczelni, jak i dla całej naszej profesji. Liczę na to, że podobne porozumienia zostaną zawarte z innymi szkołami wyższymi, dzięki czemu większa liczba osób będzie mogła w formule uniwersyteckiej łączyć zdobywanie wiedzy i wejście na drogę prowadzącą do uzyskania tytułu biegłego rewidenta” – powiedział Kamil Jesionowski, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Z umową można się zapoznać tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl