Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:06, 16.07.2024 r.

Projekt aktualizacji KSR - „Podatek dochodowy”

Komitet Standardów Rachunkowości zaprasza do udziału w konsultacjach.

16 listopada 2023

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.

Celem aktualizacji standardu jest konieczność dostosowania zapisów w KSR Nr 2 do zmienionych przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Uwagi i komentarze można przesyłać do 31 grudnia 2023 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

W imieniu Komitetu Standardów Rachunkowości zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Projekt aktualizacji KSR Nr 2 – pobierz tutaj.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-aktualizacji-ksr-nr-2-podatek-dochodowy.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl