Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:35, 16.07.2024 r.

PKW zaprasza firmy audytorskie do współpracy

Państwowa Komisja Wyborcza szuka wykonawców usług związanych ze sprawozdaniami finansowymi komitetów wyborczych.

28 listopada 2023

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, podkreślając dotychczasową dobrą współpracę z PIBR oraz wyrażając uznanie dla biegłych rewidentów, zwraca się do firm audytorskich i biegłych rewidentów z prośbą o nawiązanie współpracy.

Komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się 15 października 2023 r., są zobowiązane do złożenia Państwowej Komisji Wyborczej swojego sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania "sprawozdania finansowego").

Państwowa Komisja Wyborcza w najbliższym czasie dokona wyboru firm audytorskich do wykonania usługi, wskazanej w art. 142 § 2 ustawy Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), który po nowelizacji stanowi, że jeżeli sprawozdanie finansowe przedkładane jest Państwowej Komisji Wyborczej, do sprawozdania dołącza się sprawozdanie biegłego rewidenta.

W związku z tym Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej zwraca się do firm audytorskich i biegłych rewidentów z prośbą o rozważenie propozycji współpracy w tym zakresie.

Termin zakończenia prac przez biegłych rewidentów będzie upływał 10 stycznia 2024 r.

Z treścią zaproszenia do współpracy można zapoznać się tutaj.

Przy okazji zwracamy uwagę, że firmy audytorskie i wykonujący w ich imieniu usługi biegli rewidenci przed podjęciem się realizacji jakichkolwiek zleceń powinni pamiętać o mających zastosowanie przepisach prawa i regulacjach zawodowych. Przede wszystkim należy upewnić się, czy zrozumiałe są oczekiwania zleceniodawcy. Należy również pamiętać o oszacowaniu przewidywanego czasu realizacji usługi oraz niezbędnych zasobów w celu dokonania oceny, czy proponowane wynagrodzenie odzwierciedla planowany nakład pracy i posiadane kompetencje.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl