Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:25, 24.07.2024 r.

Spotkania przedstawicieli samorządu

Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów reprezentowali samorząd podczas konferencji i spotkań

11 grudnia 2023

Spotkanie z Członkiem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Agnieszka Muller-Grządka i Piotr Witek oraz przedstawiciele firm audytorskich wzięli udział w spotkaniu z Nickiem Andersonem, Członkiem Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – RMSR (International Accounting Standards Board – IASB). Spotkanie odbyło się 30.11.2023 w Biurze PIBR w Warszawie. Nick Anderson przedstawił aktualny plan prac IASB, omówił prowadzone przez IASB konsultacje i pokazał status prac nad regulacjami.

 


Spotkanie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos spotkała się 29.11.2023 ze studentami 1. roku studiów magisterskich o specjalności „Audyt oszustw i nadużyć finansowych” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Opowiedziała o zadaniach wykonywanych przez biegłych rewidentów, opisała ścieżkę edukacyjną prowadzącą do wykonywania zawodu i przedstawiła możliwości związane z wykonywaniem profesji biegłego rewidenta.


Konferencja Ukraińskiej Izby Biegłych Rewidentów

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Kamil Jesionowski uczestniczył 29.11.2023 w konferencji Izby Biegłych Rewidentów Ukrainy, która w tym roku obchodzi 30-lecia działalności. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę ukraińskich biegłych rewidentów w odbudowywaniu kraju po zniszczeniach wojennych i kreowaniu odpowiedniego wizerunku Ukrainy jako miejsca do inwestowania. Kamil Jesionowski wskazał na doświadczenia polskich biegłych rewidentów w zakresie budowania rynkowej gospodarki i wyraził chęć współpracy i transferu wiedzy z ukraińskimi partnerami.


XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Zawodowa w Poznaniu

Tematem konferencji, która odbyła się 16 listopada 2023 w Poznaniu, były „Przychody ze sprzedaży – wyzwania i zagrożenia dla rachunkowości i audytu". Organizatorami byli Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej oraz Studenckie Koło Naukowe „Konto” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym przychodom z umów z klientami.


Gala 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Celem konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest promowanie raportowania ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych oraz wskazanie dobrych praktyk w każdym z tych obszarów. W siedemnastej edycji oceniono rekordową liczbę 86 publikacji (o 10 więcej niż w poprzednim roku). Samorząd biegłych rewidentów podczas Gali, która odbyła się 25 października, reprezentowany był przez Kamila Jesionowskiego, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl