Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:37, 24.05.2024 r.

Zmarł Adam Kęsik, były prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem informujemy, że 13 grudnia 2023 r. odszedł Adam Kęsik, wybitny i ceniony członek samorządu biegłych rewidentów, angażujący się w sprawy związane z naszą profesją zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. W latach 2007 - 2011 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, od 2015 do 2023 r. był także członkiem Krajowej Rady. Jako inicjator Krajowej Komisji Nadzoru i jej pierwszy Przewodniczący opracował podstawy prowadzenia nadzoru samorządowego nad pracą biegłych rewidentów i firm audytorskich. Był również zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

18 grudnia 2023

Śp. Adam Kęsik związany był z samorządem biegłych rewidentów od samego początku jego powstania w 1992 r., kiedy uzyskał uprawnienia do wykonywania kształtującego się wówczas zawodu. Był aktywnym uczestnikiem Zjazdu założycielskiego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Od początku czynnie uczestniczył w pracach organów PIBR na szczeblu regionalnym i centralnym. W latach:

- 1999-2003 oraz 2015-2019 był członkiem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie.

- 2002 do 2007 r. był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru (KKN), której przewodniczył w latach 2002 - 2003, a przez kolejne lata pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

- 2011-2015 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru.

- 2015 do 2023 r. był członkiem Krajowej Rady.

W latach 2007- 2011 był Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów brał aktywny udział w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej wprowadzającej do polskich rozwiązań prawnych system nadzoru publicznego.

W 2002 r. na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład pracy w rozwój samorządu i zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

Był także  cenionym wykładowcą posiadającym specjalistyczną wiedzę oraz przygotowanie dydaktyczne z dziedziny rachunkowości i statystyki. Przez ponad 30 lat prowadził szkolenia dla księgowych w zakresie rachunkowości, podatków i zarządzania finansowego, a przez blisko 20 lat szkolenia z doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Autor publikacji książkowych i artykułów w prasie fachowej z dziedziny rachunkowości i finansów. Specjalizował się we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do praktyki rachunkowości w Polsce i w aktywnym zarządzaniu finansowym.

Śp. Adam Kęsik na zawsze pozostanie w pamięci społeczności biegłych rewidentów.

 

Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w bólu i żałobie składamy szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy.

Prezes i Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Przewodnicząca i Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący i Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wraz z Zastępcami

Pracownicy Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

 

Msza żałobna odbędzie się 19 grudnia br. (wtorek) o godz. 10.00 w Kościele Św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie, ul. Włodarzewska 54. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym Warszawa-Okęcie ul. Lipowczana.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl