Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:20, 24.07.2024 r.

Zapraszamy do zgłaszania tematów szkoleń ODZ na rok 2025

W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem wytycznych organizacyjno-metodycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na rok 2025 zwracamy się z prośbą o nadesłanie propozycji nowych tematów szkoleń lub wskazanie tych dotychczasowych (z wytycznych ODZ na 2024 r.), które rekomendują Państwo do utrzymania w wytycznych na 2025 r.

15 grudnia 2023

Jeżeli będą Państwo zainteresowani zarekomendowaniem propozycji nowego tematu proszę o przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza TUTAJ, w którym poza tematem należy przedstawić konspekt (zakres merytoryczny) zagadnień, które w ramach tematu powinny być przedstawione podczas szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów oraz ewentualnie propozycję autora materiałów szkoleniowych do wskazanego tematu. Uzupełnienie zakresu merytorycznego danego tematu pozwoli nam lepiej zrozumieć Państwa oczekiwania związane z proponowanym zagadnieniem.

Propozycje prosimy zgłaszać w terminie do 15 stycznia 2024 r. na adres: agnieszka.rozko@pibr.org.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl